Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇ

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ လိူၼ်လဵဝ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်၊ ၽၼ်းၵၼ်လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း၊ မီးလွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ် ပၼ်ႁႃတင်းၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးထႅင်ႈလွင်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵမ်းၵမ်း ၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ၵႃးၽႃႇၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊလိူၼ်လဵဝ် တီႈပွၵ်ႉ 12၊...

ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ရူတ်ႉတမ်ၽႃႈၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:45 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ရူတ်ႉတမ်ၽႃႇၵၼ်တင်းမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၼၶွၼ်း ၽိင်း(ပႃႇငႄႉ) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၼွင်ႉၾူၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img