Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယႃႈမ

ယႃႈမ 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵဵပ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈတိ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 65 လၢၼ့်မဵတ့်ပၢႆလႄႈမၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ့်  ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 6လၢၼ့်မဵတ့်ပၢႆလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၾၢႆႇ  CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ် Feb ဝၼ်းၸၼ်...

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈပႃးယႃႈမ

ပလိၵ်ႈထႆးမႄႈသွတ်ႇၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁွင်ႈထႅဝ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်း တီ့ၺွပ်း လႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊  ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ တီ့လႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆ ။ ၶၢဝ်ႇ ThaiPBS ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ဝၢႆးၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈမျႃႉဝတီႇ ပိုတ်ႇယဝ့်ၼၼ့် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18 /1 / 2023 ပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁွင်ႈ ထႅဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img