Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း

ထႆးတေပဵၼ်မႃး မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆး ၵူပ်ႉ ၵူႈၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ

ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ မိူင်းထႆး ၸၢင်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ပၵ်းပိူင်ပၼ်သုၼ်ႇ ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆးၶဝ် ၵူပ်ႉၵူႈသွၼ်ႉမိင်ႈၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူပ်ႉၵူႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၼႆႉ သၽႃးလၢင်ႈ မိူင်းထႆး 415 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈ တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ 400 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈ လႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယႂ်ႇဝႆႉ။   ၸွမ်းၼင်ႇ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၵူပ်ႉၵူႈတင်း ၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်း ၼၢင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼၢင်းပႅၼ်ႊၼီႊဝွင်ႊ  Penny Wong ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ဢၼ်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ် ယိင်းႁၵ်ႉယိင်းၼၼ်ႉ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်တင်းၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်း ၼၢင်း Sophie Allouache မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ LGBT...

Latest news

- Advertisement -spot_img