Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ သွင်ၾင်ႇတႆး - ထႆး

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ သွင်ၾင်ႇတႆး – ထႆး

ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉသၢႆ လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇၼွင်း ထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းတႆး တင်း မႄႈသၢႆ ၾၢႆႇမိူင်းထႆး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼင်ႇၵၼ်တင်း သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img