Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းတေႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ မီး 40 တူၼ်/ ၵေႃႉ

ပီ 2022 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸၢႆး/ ယိင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး မီး 40 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2022 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ပီ 2021 ၼႆႉသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ တေႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမီး 10 ၸဝ်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A, M.A လႄႈ Ph.D တင်းမူတ်းမီး 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈၽိုၵ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး (Rehearsal) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img