Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢႆမီႈမႂ်ႇ

မၢႆမီႈမႂ်ႇမိူင်းထႆး တေၵမ်ႉပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် တေႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တေလူတ်းယွမ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် ပုၼ်ႈတႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ။ ၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မိူင်းထႆး ၶျွင်ႉ 3 ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ- မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးၵႄႈၶႆမႂ်ႇၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း- 1.လွင်ႈၶၢႆႉၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ၶၢႆႉပိုၼ်ႉတီႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈယွၼ်းဢၼုၺၢတ်ႈ(ၶႂၢင်ႉ) မိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ ဢဝ်ၽိုၼ်မိူၼ်လိၵ်ႈလၢႆး/ဝတ်းဝႂ် ၸႅင်ႈလၢတ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၸွမ်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ 2.ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် (မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်လႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်...

မိူင်းထႆးဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ လူတ်းယွမ်းပၼ် တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆမၢႆမီႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလူတ်းယွမ်းပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ပေႃးထုၵ်ႇမၢႆမီႈ ၶႂ်ႈယူႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ၸုမ်းၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း တုသိတ်ႇထႃးၼီး ဝဵင်းၶျႃႉဢမ်း ၸႄႈဝဵင်းၽဵတ်းၶျၿူးရီး။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၽွင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သၼ်သိူၼ် ၵႅဝ်ႉၵမ်းၼိူတ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img