Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း

မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း သွင်ၽူဝ်မေး ၽိတ်းမေႃးတႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၺႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်မေး တႅင်းၺႃးၽူဝ် တၢႆထိုင်တီႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသူၺ်ႇမၢၵ်ႇယၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “   ၶႃၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ်...

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ႁၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး 7 ဝၼ်းယဝ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢႆလႆႈ 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈၶိုၼ်း။ ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းသေ မႃးႁႃၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၢႆၵႂႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ မႆႈၸႂ်ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူႈၼမ်ႉတႃ...

Latest news

- Advertisement -spot_img