Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇဢွႆႈ 4 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ RPG ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇပၵ်းၶဝ်ႈ လိၼ်ဝႆႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးပီး ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ တႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၸုတ်ႇၽဝ် ယုၵ်းယၢၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်သေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img