Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ

မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈယႃႉလုၵ်ႈ

သၽႃး မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇဢဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းမႄႈမၢၼ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈ ယႃႉလုၵ်ႈ တူၵ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇပႃးၼႂ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4/3/2024 ၼႆႉ သွင်သၽႃး  မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇဢဝ်ၶေႃႈမၢႆဢၼ်ဝႃႈ ယႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၼႆၼၼ်ႉ သႂ်ႇၼႂ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် - ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သႂ်ႇၶႅပ်း ဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ် မီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img