Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၾႆး

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၾႆးယဝ်ႉ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ၾႆးၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈၵႄႈၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ထိုင်ၸၼ်ႉဢၼ်သူႇၸူး ၾႆးၼႂ်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉၼႆ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရိတ်ႇထဵင်ႇ ၻေးဝိတ်ႉ ၵႅမ်ႇမရုၼ်း တၵ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁွတ်ႈ ထိုင် မိူင်းထႆးဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img