Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ

ၼုမ်ႇတႆး သွင်ပီႈၼွင်ႉ ပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇတူဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်တႃႈမုင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ၼုမ်ႇတႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ တင်း ဢူၺ်းၵေႃႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ ပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ လဵပ်ႈသိုင်ႇတိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်၊ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇၶၢမ်ႈဝၢၼ်ႈၶၢမ်ႈမိူင်း လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ႁွတ်ႈထိုင်လၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်းထိုင် မိူင်းတႆး- မိူင်းမၢၼ်ႈ သေယၢမ်းလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ  ထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img