Wednesday, December 6, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၼ်သူး

ၽူႈၼမ်းမူႇၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉလႆႈႁပ့်သူးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်ႈမွပ်ႈပၼ်

ၽူႈၼမ်းမုၵ်ႉမူႇၾုင်ၸုမ်း 5 ၵေႃႉ  ၼႂ်းမိူင်းတႆး  လႆႈႁပ့်သူးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်ႈမွပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 75 ပီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/1/2023 ၼၼ့်  ၽူႈၼမ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃ့ လႆႈႁပ့်သူး   သီရိပျံချီ ၊ ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့   ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 75 ပီ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း  

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း၊ ၸိူဝ်းလႆႈလၢဝ်ၸွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 14/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:30 မူင်း   တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။ ၸၢႆးတိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img