Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈ တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶင်ၶွၵ်ႈလႄႈတၢမ်ႇတၢႆၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇThe Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၶႃႈႁႅမ်ပိူၼ်ႈတၢႆ ၊ လၵ်ႉၸၵ်ႉၸူၼ်ပိူၼ်ႈ၊ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ပိူၼ်ႈ၊ လၵ်ႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းၼႂ်းတပ်ႉသေၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်၊ ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇသေလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၵူၼ်ထုၵ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၼ်ႉမီး 10 ၵေႃႉ။ တႃႇ 3 ၵေႃႉၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ။ တႃႇ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၸူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၻၵူင်ႇ 7 ၵေႃႉ

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး  ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး ၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ 6 ႁွင်ႈၵၢၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၻၵူင်ႇ တိူင်း တႃႈၵုင်ႈ 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း  ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈပိုတ်ႇထူင် (Open...

Latest news

- Advertisement -spot_img