Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်ႇႁူႈ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈလႅၼ်ႈမႃးၽႃႇသႂ်ႇၽွင်းတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ တမ်ပုမ်ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉတၢႆထင်တီႈ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းၼၼ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးမႅၼ်ႈဢဝ်လီလီ တူၼ်ႈမႆႉသဵပ်ႇႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇၶဝ်ႈမႃးၸူးပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ တၢႆထင်တီႈ  ။  ဝၼ်းတီႈ  5/2/2023 ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) ၽွင်းထိုင်တီႈပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁိမ်းဢၼီးသၶၢၼ်းၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလူမ်ႉ၊ ၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆ့ သဵပ်ႇၶဝ်ႈႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇထိုင်ပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး  ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သုတိတႃႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img