Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2023

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2023 တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆၽႃႇသႃႇ ၵူႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/4/2023 တေႃႇထိုင် 18/5/2023 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူးလႃးလူင်း ၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img