Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

UNICEF ယုပ်းၽၢၼ်ႈမွင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼမ်

ယူႊၼီႊသႅပ်ႉၾ်လၢတ်ႈ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆႊၸႃႊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇသဝ်း ႁိမ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း KIO/KIA  တီႈလၢႆႊၸႃႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလူတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ် ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ယူႊၼီႊသႅပ်ႉၾ် (UNICEF)ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img