Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း

ၶၢဝ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၾႆး ၾႃႉမၢၼ်ႇ

ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း လွင်ႈၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူဝ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် (ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်) ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 19 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ်...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 150 ပၢႆ

ပီၼႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 69 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ်ပႃႊ သႅၼ်ႊဝႃႈၸိုင် မီး 89.6 % ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-19/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img