Sunday, October 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ - သိုၵ်းတဢၢင်း

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတုၵ်းယွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵႂႃႇတိုၵ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်း TNLA ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

Latest news

- Advertisement -spot_img