Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉလုပ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း၊...

ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈငွႆးယိုဝ်း သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိုဝ်းသွင်ၽူဝ်မေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉယိုဝ်း  ၸၢႆးယီႈလႄႈၼၢင်း ဝုၼ်း 2 ၽူဝ်မေးယူႇပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img