Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပိၼ်ႈ

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတၢင်းလူင်းၵုင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 10 ( ဢ...

ရူတ်ႉၵႃးထေႃႈလႃႈၵျီႈတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်ပိၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ထေႃႈလႃႈၵျီႈဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶီႇသေ ဢၢၼ်းသိုပ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ  မႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်း။ သိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းလူင်းႁိမ်းဝတ်ႉၼွင်လႅဝ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတၢႆထႅင်ႈ ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈ ရူတ်ႉထေႃႈလႃႈၵျီႈဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img