Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ယႃႈမႃႉ မီးၵိုၵ်းၵပ်းၶႃ 400 မဵတ်ႉ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈ မဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img