Thursday, May 30, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ယႃႈမႃႉ မီးၵိုၵ်းၵပ်းၶႃ 400 မဵတ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈ မဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး 2 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 13 ပီ တင်း ဢႃယု 15 ပီ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ် 400 မဵတ်ႉ၊ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းဢဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်း။

- Subscription -

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈ ၽူႈဢၼ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ (ၼိူဝ်) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း။ တီႉၺွပ်းထႅင်ႈ ၵူဝ်ႇဢႃးလွင်ႇ ဢႃယု 28 ပီ တင်း ယႃႈမႃႉ 1,600 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 15 ၵရမ်ႊ၊ ၾိၼ်ႇလမ် 1 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈ ဢႆႊသ် ICE မွၵ်ႈ 28 ၵရမ်ႊ၊ ပႃးငိုၼ်းထႆး 169,000 ဝၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း