Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ ႁိမ်း 2 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တင်းၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1,500 သႅၼ်ပျႃး

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၶၼ်ငိုၼ်း 2 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆလႄႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 1,500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ် လၵ်ႉတၢင်ႇမႃးၸွမ်းရူတ်ႉၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈႁိမ်း 2 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ် ငိုၼ်း 19,620 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ တီႉၺွပ်းပႃး ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁႄႉလူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img