Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

ပီၼႆႉ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

လိူၼ်ႁႃႈပီၼႆႉ တေၸတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇတီႈ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ပူၼ်ႉမႃး ၵေႃႇမတီႇ ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉသၢင်ႈၶဵင်ႇမိူၼ်ႈသိူဝ်းဝႆႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸတ်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ၶၢဝ်းမႆႈ မီးမေႃသွၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း 75 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3/3/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/3/2020 တီႈဝတ်ႉၵျွင်းလိၼ်လမ် ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ။ ၶူးၸၢႆးၶမ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၸတ်းမႃးၵူႈပီႈၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။  မၢင်ပီၵေႃႈမီးမေႃသွၼ် 100 ပၢႆ မၢင်ပီၵေႃႈမီး 70-80 ၸိူဝ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ။ - ဝႃႈၼႆ။  

ၸုမ်းပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လွင်ႈတႆးယူၼ်း လူင်းဢႅဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၸၢမ်ၵႃး ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ/ဢိၼ်းလေး

ဝၼ်းတီႈ 7/10/2019 ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းသႃသၼႃ တႆးယူၼ်းယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းဢႅဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢမ်ၵႃး ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်တႆးယူၼ်း ယၢမ်ႈႁွတ်ႈတႄႇတင်ႈ ယူႇသဝ်းမႃး။ “ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈၸၵွႆႇ ၸၢမ်ၵႃး။  လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မႃးယူႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ AD 1479 ပုၼ်ႉၼႆ။ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်မွၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img