Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႅၼ်းၽွင်း 3 ၵေႃႉ

လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉ 2 တီႈၼင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွင်ႇပေႉ 2 တီႈ၊ ၼူၵ်ႉယုင်းပေႉ 1 တီႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 10/11/2020 ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 08/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD)...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 2 သၢင်ႇသီႈလႆႈ 1

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွင်ႇပေႉ 3 တီႈ၊ သၢင်ႇသီႈပေႉ 1 တီႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 10/11/2020 ပွတ်းၼႂ်ပွတ်းဝၼ်း ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 08/11/2020 ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img