Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႅင်ၸၢမ်ႇပူႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႈယူႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်- ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵႃႈလႆႈႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းသူၼ်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ - ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉ ၶမ်း၊ မူႇၸေႊ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img