Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈၶဵႈလဵၵ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးတေမႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းသင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့် သွင်ၾင်ႇတၢင်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇသင်ႇဢိုတ်း ႁၢၼ့်ၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်ၾင်ႇတၢင်းလူင်။ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ထိုင် 20/2/2023 ၼႆ့ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေ သင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့်ၶၢႆ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် သွင်ၶႅပ်ႇတၢင်းလူင် ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈပၢင်မၢၵ်ႇၼင်သျၢၼ်းယူဝ်းမ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မႄႈပႃႈ ဢႃယု 50 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉပႄႉ ထဵင်မေႃးၽၼ်းတႅင်း ၼွင်ႉမႄႈလဵင်ႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉပႄႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်း ၼွင်ႉၸၢႆးမႄႈလဵင်ႉၸဝ်ႈပႄႉ  ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ် တၢႆ   တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။ လွင်ႈၽၼ်းတႅင်းၵၼ်တၢႆၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း  တီႈဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလေႃးၵပႃႇလ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈၸၢႆးဢၼ် တၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img