Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈရူတ်ႉၵႃး

 ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈယေးငိုၼ်း (ၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ – 3 ) တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:40 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈယေးငိုၼ်း (ၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ - 3 ) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းတႃႈရူတ်ႉၵႃး တဵင်းတၢၼ်းၶျီႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းလႄႈ တီႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃးမေႃးၶျႄႇရီႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈ ၵၢတ်ႇ 212 လႄႈ တီႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃး ၵဵတ်ႉမေႃးၶျႄႇရီႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ လိုပ်ႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၊ လူၺ်ႈဢမ်ႇၶိုင်ပၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသင် လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း(ရဲဘော်စျေး) (ၵၢတ်ႇ 212) လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵိုတ်းလူတ်ႉၵႃး မေႃးၶျႄႇရီႇ(မောချယ်ရီ)  ၶၢႆႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img