Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႇတေႁပ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူတ်ႇမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတၢင်းၼိူဝ်ယူႇ

တႃႇတေႁပ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူတ်ႇမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတၢင်းၼိူဝ်ယူႇ

ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တေလူႇတၢၼ်းပၼ်တႃႇမိူင်းတႆး 2 ၶိူင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉ ပႂ်ႉၶေႃႈၸီႉသင်ႇ တင်းၼိူဝ်ယူႇ ၸွင်ႇတေႁပ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တေသိုဝ်ႉလူႇတၢၼ်းပၼ် ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုင်ဝႆႉဝႃႈတေဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈၶိူင်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တေဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၶိူင်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img