Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ

ဝဵင်းမိူင်းလႃး တႄႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ) 300 ပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 50 ပီ တႃႇပဵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမီး 300 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ)

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၽူႈၸၢႆး တႃႇပဵၼ်တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆး ငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/2/2023 ၸိုင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ် သိုၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img