Sunday, July 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢႆၶမ်ရူတ်ႉ

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် -  လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် - လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁိမ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ( သရက်ကုန်းရွာ) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 6...

Latest news

- Advertisement -spot_img