Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢတ်ႇႁၢႆးပႃ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃၶိုၵ့်ယႂ်ႇ 3 ဝၼ်း/ၶိုၼ်း။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵၼႆ့ သြႃႇလႄႇတၵႃႇၽွမ့်ၸႂ်ၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 -18/12/2022 တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းသၢမ်ၶိုၼ်း။ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆ့ ၸဝ်ႈသုၶမိၼ်ႇတ(ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ သြႃႇလႄႈတၵႃႇႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆ့ မိူဝ်ႈ လိူၼ်November ဝၼ်းတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img