Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တွင်ႁူႇ

တႆးဝဵင်းတွင်ႁူႇ တေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၽွတ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတဵမ် 8 ပီ  

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ(တွင်ႇဢူႇ/တွင်ႇငူႇ) ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  ၶွပ်ႈတဵမ် 8 ပီ ၼႂ်း လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉလႄႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ။  ဝၼ်းတီႈ 17/6/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တဵမ် 8 ပီ ၊ ပီပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈသေဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း၊ ပီၼႆႉတႄႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းတေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈတေႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ)  တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ 2 ဝၼ်း 2 ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉ။  ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2022 မႅၼ်ႈလိူၼ် 12 လပ်းလႄႈပီမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း တွင်ႇဢူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img