Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ တူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇတၢႆ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 11 ပီ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉမေႃႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉမေႃႇ၊ ၼမ်ႉမေႃႇဢမ်ႇမီးဢၼ်ႁႄႉလီလီလႄႈ မၼ်းၸၢႆးတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ ၸူမ်တၢႆ။ ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းမေႃႇၼမ်ႉလိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း လွတ်ႈတၢင်းတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းတေႃႈမေႃႇၼမ့်လိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၶႄၽေး ၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ မႃးလႆႈလွတ်ႈၽေး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 1 ပီပၢႆ 7 လိူၼ်  တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းတေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img