Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်မိၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 40 လၵ်း) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ - “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်...

မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ RPG တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ   ဢမ်ႇ တၼ်းတႅၵ်ႇသေတႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၵၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ RCSS တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး  မၢၵ်ႇပီၵူၺ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img