Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉမ 99

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈမႄး ၵူၼ်းၸိူဝ်းဝႃႈပဵၼ်သၢႆၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ၊ တပ်ႉၸုမ်း 66 ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းထုင်ႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉပႆတိၼ် ၶလယ 14 တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 66 ဢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img