Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ငႃး

ၶၼ်ငႃးယွမ်းၶိုၼ်းဝႆး ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးလၢင်းၶိူဝ်း ႁိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်း

ႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၶၼ်ငႃးယင်းလႆႈၵႃႈသုင်ယူႇ ထိုင်မႃးႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ငႃးၶိုၼ်းယွမ်းလူင်း  ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးၶိုင်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ယင်းတိုၵ်ႉၶၢႆလႆႈ 1 ၸွႆႉ 7000 ပျႃးယူႇ။ တလဵဝ် လႆႈ 1 ၸွႆႉ5000 ပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶိုၼ်ႈဝႆးလူင်းဝႆးလႅပ်ႈတေပဵၼ် ၸွမ်းၶၼ်ငိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉမၼ်းငႃးသမ်ႉ လႆႈၶၢႆ 1 ၸွႆႉ 14000...

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသူၼ်ၼႃးၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၊ ၵႃႈလိၼ်ပုၺ်မျေႇဢေႃးၸႃႇ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ။ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႇလိၼ်၊ ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လိူဝ်ပီၵၢႆပီဢွၼ် 2 ပုၼ်ႈ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ သုင်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလိူင်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး မၢင်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img