Wednesday, March 22, 2023

ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၸတ်းပႃးပၢင်ယွင်ႈယေႃးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃၸႄႈဝဵင်း။

ပၢင်ပွႆးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 18-19/11/2017 တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင်ၵေႃႇမိူင်း ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်သူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၸၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးၼုမ်ႇမိူင်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးတႅတ်ႉပႅင်ႇထူး (ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လွမ်) (Myanmar Football Federation U – 18 ) လႄႈ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း (Miss all Nations Myanmar 2017 ။

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ09/07/2017 လႆႈၶဝ်ၶႅင်ႇပၢင်(Miss North Shan State 2017 ) သေထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းငၢမ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။မိူဝ်ႈပၢင်ၶႅင်ႇ ( Miss Golden Land Myanmar 2017 တီႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းႁၢင်ႈလီတီႈသုတ်း ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် Miss all Nations Myanmar 2017။

ၸၢႆးၼုမ်ႇမိူင်း ၼႆႉမိူဝ်ႈပီ 2015 ၶႅင်ႇလႆႈထုၵ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း (Myanmar Football Federation U – 18 ) သေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈၶႄႉတီႈမိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူဝ်ႈပီ 2016 လႆႈၵႂႃႇၶႅင်ႇတီႈမိူင်း ၶႅမ်ႊ ၿေႃႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းဝႅတ်ႊၼၢမ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယိုၼ်ႈ မွပ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇမိူဝ်ႈၼႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼႆႉ လၢႆတီႈ ၵေႃႈၸတ်းပႃးပၢင်ယွင်ႈယေႃး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း