Thursday, May 23, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵမ်ႉထႅမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း ႁဵတ်းပီမႂ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်

Must read

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ တဢၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး မိူင်းထႆး ၵမ်ႉထႅမ်ၸၢဝ်းတဢၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ တဢၢင်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼေႃးလႄး ဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း တဢၢင်း ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ တၢင်းပွတ်းၼိူဝ်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

(ၼၢင်း)လူၺ်ႈၵွႆႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸၢဝ်းတဢၢင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း ႁဝ်း မိူင်း ၵွၵ်ႇ၊ ၵဵင်းမႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပီႈ ၼွင်ႉတဢၢင်းႁဝ်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမႃး။ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတဢၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း 2 ပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပီ 2015 ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီၼႆႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17-19 ၼႆႉ ယွၼ်ႉဢဝ်ၵမ်ႉသၢင်ႇတေႃႇပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း ႁဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်တၼ်းၼႆသေၸတ်းႁဵတ်းၵူၺ်း။ ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းၾိင်ႈ တဢၢင်းႁဝ်းဝႃႈ ၸိုင် ပီမႂ်ႇတဢၢင်းႁဝ်း တေပဵၼ်မွၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတဢၢင်းၼႆႉ တေမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈပဵၼ်မႃးပိုၼ်းပီမႂ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်း(ႁႄႇၶႃႈပူၼ်း) ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇလႄႈ မီးပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၢၼ်မႂ်ႇတင်း တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈ ႁိတ်ႈ ႁွႆး ၸၢဝ်းတဢၢင်း ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတဢၢင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼေႃးလႄးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း 10 မူႇဝၢၼ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ဝႃႈၼႆ။

ပီမႂ်ႇတဢၢင်း ပီၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ 2708 ၼီႈ။ ဢဝ်ပီသႃသၼႃ 2560 တင်ႈသေ ဢဝ်ပီပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၼိပ်ႉပၼ်း 148 ၼၼ်ႉ မႃးလေႃး။ ၸင်ႇဝႃႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ပီ 2708 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း