Thursday, May 23, 2024

ၽႅၼ်ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ၽူႈတႅၼ်းၼမ်းဢုပ်ႇ ၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ ၺႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢင်ႇထိုင်ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼႂ်းသၽႃး ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တမ်းပၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် မႁႃႇပျူႇႁႃႇ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶႅပ်းသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်သေၺႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ထူၼ်ႈ 6 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢင်ႇထိုင် ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် လွင်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းပၼ်ၽႅၼ် ၵၢၼ် မႁႃႇပျူႇႁႃႇ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်(မူႇၵျူဝ်ႇ)။

- Subscription -

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းတၢင်ႇၵႂႃႇ လွင်ႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လိူင်ႈတမ်းပၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် မႁႃႇပျူႇႁႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/ 2017 ၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းသၽႃးႁၼ်လီသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းမႃးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ မႁႃႇပျူႇႁႃႇၼႆႉ။ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်းတၢင်ႇၼႂ်းသၽႃး ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၶေႃႈမၵ်ႉမၼ်းၵႂႃႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝုၼ်းမႅတ်ႉဢေး ၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ ႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းယူႇ လွင်ႈမုၼ်း လႅင်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉၵူၺ်း (မှတ် တမ်း) ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးႁဵတ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆတွင်းၼႆ မၼ်းမဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉၼႆ မၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်လမ်ႇ လွင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၵမ်းၼႆႉမၼ်းသမ်ႉမႃးႁဵတ်းၽိုၼ်မၢႆတွင်း။ ယူႇတီႈၶႃႈ ႁဝ်းသေ လုၵ်ႉလၢတ်ႈ ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼႂ်းသၽႃးၼႆ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇ လႆႈသပ်းလႅင်း ၼႄၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸင်ႇမႃးတႅပ်းတတ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် တင်းမူတ်း ၽူႈတႅၼ်းမီး 403 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ႁၼ်လီၵမ်ႉ ထႅမ်သမ်ႉ မီး 173 ၵေႃႉ၊ သၢၼ်ၶတ်းသမ်ႉ 219 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ယူႇၵၢင် ဢမ်ႇတွတ်ႈသမ်ႉ 2 ၵေႃႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝုၼ်းမႅတ်ႉဢေး ပေႉၵႂႃႇသေ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးဢူးၶမ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆတွင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းတႄႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်လႂ် ၵေႃႈလီယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ တေမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တေတၢင်ႇၶေႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဢိူဝ်ႈၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ပေႉသေပွၵ်ႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဢေႃႈ။ ပေႃးၶဝ်တေႃႇၶဝ်တၢင်ႇတႄႉ ၶဝ်ပေႉ မိူၼ် လွင်ႈထူင် ယၢင်(ပလတ်ႉ သတိတ်ႉ) ဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဢိူဝ်ႈ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မၼ်း လမ်ႇလွင်ႈ ပေႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇသင်ၵေႃႈလီ ၶဝ် ဢမ်ႇပေႃး ၶႂ်ႈပၼ်တီႈယူႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီး 1 လင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း သေ ပိုတ်ႇဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း တင်းမူတ်း မီး 46 လင်။ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်သွၼ်/ပိူင်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၶႂ်ႈတမ်းပိူင်၊ ပူပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်(မူႇၵျူဝ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း