Friday, March 31, 2023

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ တီႈၼမ်ႉၶမ်း

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူဝ်ႈသၢၼ်မိူဝ်းၵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ Save the Children တင်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈဝဵင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸုမ်းၽႂ်မၼ်း၊ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸုမ်း ၽႂ်မၼ်း၊ တႃႇၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ယၢင်းလႅင်၊ ၶၢင်၊ တဢၢင်း၊ တႆးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ ။

ၼၢင်းၵေသီ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇငမ်းယဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EPRP) မိူင်းတႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ မီးၵၢၼ်သင်မႃးၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸွႆႈ ၵၼ်ၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ Save the Children ၼႆႉတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၊ ၸွႆႈထႅမ်မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး လိူဝ်ၼၼ်ႉ သၢၼ်မိုဝ်းတင်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း