ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇဢႃယု 12 ပီ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝေႇလုဝၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶေႃးတိပ်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇဢႃယု 12 ပီ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝေႇလုဝၼ်ႇတူၼ်ႈတီး ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ် ၶေႃးတိပ်ႇ (သူင်ႇသူဝ်ႉ ၼႃႇ)သေ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/08/2018 ။

Thanks Photo to Thithtoolwin

ဢၼ်ၵူတ်ႇႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၶေႃးတိပ်ႇၼႆႉ မီးထႅင်ႈ 16 ပႃးလႄႈ လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃ တူဝ်တီႈႁူင်းယႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။

မေႃယႃ လၢတ်ႈဝႃႈ – ဢမ်ႇလႆႈသမ်းၶဵမ်ဝၵ်ႉသိၼ်း (ၵႃႇၵွႆႇသေး) မႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉလႄႈ ၽွင်းႁႅင်းၵမ်ႉ တူဝ်ယွမ်းၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၶဝ်ႈငၢႆႈ၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ပႅၵ်ႇထီးရီးယႃးလႄႈ ၸၢင်ႈၸပ်း ၵၼ်လူၺ်ႈလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်၊ ၵိၼ်ၼမ်ႉ ၵွၵ်းလဵဝ် ၸႂ်ႉၸေႃႉလူင်ႇလဵဝ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်လွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်းၵုင်းလႅင်း၊ ဝဵင်းမိူင်းယႆ မႃးယူႇတီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝတ်ႉဝူၺ်ႇလုဝၼ်ႇ ၵေႃႈ ပူင်လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပၼ်ႁႃယဝ်ႉၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ၵေႃႈ လူင်းမႃး ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်တႄႉၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here