Thursday, July 18, 2024

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တင်းမူတ်း မီး 69 ၵေႃႉ

Must read

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈ ၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 06/08/2018 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ် တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 69 ၵေႃႉ ပႃႇတီႇသမ်ႉ 24 ပႃႇတီႇ။ ၼႂ်း 69 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ 7 ၵေႃႉ ယူတီႈပႃႇတီႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇသမ်ႉ 62 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇတီႈလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေမီး 3 ပႃႇတီႇ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႄႈ ၼူၵ်ႉၼုင်း။ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၶွမ်ႊမတီႊတႃႇဢွင်ႇပေႉ ၽူႈတႅၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ ပႃးဝႆႉၵူႈၵေႃႉ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႈမီးဝႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၸင်ႇတေတႅပ်းတတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 03/11/2018 ၼၼ်ႉ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်းမူတ်း ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ မီး 13 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်း 13 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတႆးမီး 2 တီႈၼင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပႃး ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ပဵၼ် ၸၢဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်းလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလေး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီး 4 ပွၵ်ႉ 19 ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး ႁိမ်း 5 မိုၼ်ႇၵေႃႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈယူႇၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဝ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ။ ၼေႃႇၽူႈ တႅၼ်းၸၢဝ်းတႆး ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးၵျေႃႇဢုင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၸၢႆးပၢၼ်းသႅင် (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၸၢႆးၵျေႃႇၸိင်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျီႇ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ သုၼ်ႇတူဝ် ဢူးဢွင်ႇထေး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တေမီး 2 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2017 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း မႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တီႈၼင်ႈသၽႃး ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ မီး 19 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မီး 24 ပႃႇတီႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈ ၶႅင်ႇသမ်ႉ 95 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးသုၼ်ႇတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း