ၵႃရဝၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ် ทรงพระเจริญ

 

    28 July ထိုင်ႁွတ်ႈတိုဝ်ႉ ၶူပ်ႇမိုဝ်ႉထူၼ်ႈယၢမ်းၾူၼ် ၾႃႉႁွင်ႉႁူၼ်ႈမေႃးဢူၼ်လေႃႇမႅပ်ႈ မွၵ်ႇၵုမ်ႈသုမ်ႇတိုပ်း     တႅတ်ႈမိုတ်းမူဝ်းလမ် ၶွပ်ႈၽွင်းၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈမိုၼ်းႁၼ်လူၵ်ႈမိူင်းၵူၼ်း ၽုင်မူႇၸၢတ်ႈလၢႆလူၼ်းမူၼ်ႈၸူမ်းၵၼ် ၽီၾႃႉမွပ်ႈမႃးပၼ်ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၶမ်းမွၼ်း ပိူဝ်ႈၵွၼ်းၸၢတ်ႈၶိူဝ်းသယၢမ် ၸဝ်ႈသိုပ်ႇပုတ်ႈၵွၼ်းႁၢမ်လိုမ်သယၢမ်ၸိုင်ႈတွၼ်းတိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇမူၼ်ႈႁူမ်သိူဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းလႂ် မဵတ်ႉတႃႇၵႂၢင်ႈၸိုမ်းသႂ် တူဝ်ႈ ၸွတ်ႇတူၼ်းတၢပ်ႈႁူၺ်ႈလွႆတႄး ၸေးထူၼ်ႈႁူမ်ႈတင်းထုင်ႉတင်းလႅၼ် သႅၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမုၼ်ငဝ်းၸဝ်ႈႁဝ်းၽႄႇ    ႁွတ်ႈၵုမ်းထိုင် ယွၼ်းၼွပ်ႇၼွပ်ႈႁႅၼ်းႁၢင်ႈမိုဝ်းၶိုင်ႁွမ်းၽႃႇၶၢင်ႈသွင်မိုဝ်း ၵိုဝ်းၵူမ်ႈၼွမ်းႁူဝ် ယွၼ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈ ၵတ်းၸိုၼ်ႈယဵၼ်သိူဝ်း ပဵၼ်ၽူၺ်းႁူမ်ႈငဝ်းၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းႁိုင် သေၵမ်း ၼေႃးတီႈၶႃႈ
ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here