Wednesday, April 24, 2024

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ

Must read

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁိမ်း 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 07-12/11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸၢႆးဢုတ်ႉ တင်း လုမ်းၵၢပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်ႈၵၢပ်ႈ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်လီ ၽူႈၼင်ႈလုမ်ႈၵၢပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးႁဝ်း ပေႃးတေမေႃၸႂ်ႉၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းလႄႈ လၢႆးၶပ်ႉလိၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း EPRP ၵမ်ႉၸွႆႈသူင်ႇၶူးပူင်သွၼ်မႃး 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သွၼ်ပၼ် လၢႆးၶပ်ႉလိၵ်ႈ၊ လၢႆးၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း၊ လၢႆးၸႂ်ႉ E-mail/ သူင်ႇၶေႃႈမုလ်း/ ႁပ်ႉၶေႃႈမုလ်း လၢႆးတတ်းတေႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ Photoshop ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း