Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသိုၵ်းRCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်လႆႈပၢႆႈ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵင်းသႃႇ၊ ၼႃးလွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း၊ ၽႃၸႃး၊ ၸၢမ်ပွင်ႇ၊ ၼွင်တဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼႃးလိူဝ်ႇ 209 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉလူင်ၸၢမ် 200 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၸၢၵ်ႈတေႃႇ 370 ၵေႃႉ ၊ ဝတ်ႉၵုင်းၸူင် 224 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ   ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢုတ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၶွမ်ႊမတီႊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇသူႇၸႂ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢင်တီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸႂ်း ယွၼ်ႉမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပေႃးလီ ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးယူႇ ႁိူဝ်းမိၼ်ၵေႃႈမႃးလဵပ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်  တိုၵ်းမႃး မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႇမၼ်းတႃႇသေႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၽုၵ်ႇၼမ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈ ၼၼ်ၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 မႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 569 ၵဵင်းတွင်း ပႃးတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းၵိုင်။ ဝၢႆးၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းထုၼ်းဢူး တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းလ်ႂၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်တူင်ႉၼိုင် တိုၼ်းတေ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈတိုၵ်း။ သင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းတီႈဢၼ် တတ်းမၵ်းပၼ်ဝႆႉတႄႉတေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် မႅင်းမူၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇပၼ်ၶီႈသႂ်ႇလူးၵွၼ်ႇ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇ ႁိုင်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSSၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပီ 2015 ဢွၵ်ႊ    ထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ15 ၼႆသေတႃႉ ၵႆႉၵႆႉၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။ ၼႂ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပႃးဝႃႈ ၽႂ်တေလႆႈယူႇတီႈလႂ်၊ ၵူၺ်းမီးဝႃႈ ယူႇထိုင်တီႈလႂ်ၵေႃႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇ ပေႃးသိုၵ်း RCSS တေၶဝ်ႈဝဵင်း ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၊ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေ ဢွၵ်ႇတၢင်းလူင်ၶဝ်ႈထတ်းထိူၼ်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸူး RCSS ။ ဢၼ်ဝႃႈၽႂ်တေယူႇလႂ် တီႈလႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း