Thursday, June 1, 2023

ၽူႈၼမ်းတႆးလီယိူင်ႈ ၽူႈၼမ်း USA တင်း Korea သေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်

Must read

သႅင်ၼုမ်ႇ- ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵူၼ်းလူင်တႆး ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တႄႉ လီလႆႈဝၢင်းပႅတ်ႈၸႂ်မႃႇၼ — ဝႃႈၼႆ။


“ ၽူႈၼမ်း Korea ႁွင်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်း USA ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်လူင်ၵၼ်မႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ၵွၼ်ႇပၢၼ်ဢွၼ်။ ယၢမ်း  လဵဝ်ၶဝ်လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ တေသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆ ၵေႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်လီဢၼ်ၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီယိူင်ႈ။

- Subscription -

တေႃႈၼင်ႇၽူႈၼမ်းႁဝ်းၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးၸႂ်ႁၼ်ပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်ယူႇၼႆတႄႉ တႃႇတေသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉတေဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ ၽူႈၶဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉပေႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၸႂ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းသင် ႁဝ်းၶႃႈၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ဢမ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၸႂ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်းလႆႈ။

ပေႃးၵူၼ်းလူင်တိုၵ်ႉမီးၸႂ်ဢတ်ႉတ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇၵေႃႈမီးၸႂ်ဢတ်ႉတ ႁင်းၽႂ်မၼ်းတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႇၵႆလွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈယူႇ။ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼင်ႇၵူႈၵေႃႉမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈတမ်းဝၢင်းပႅတ်ႈ ၸႂ်မႃႇၼ ၸႂ်ဢတ်ႉတ ၸင်ႇႁဝ်းၶႃႈတေႁွတ်ႈထိုင်လႆႈတီႈယိူင်းမၢႆ ၾႅတ်ႇတရႄႊ”။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း