Saturday, May 18, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တီႈၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတလႄႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်း။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 30/05/2018 ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆးတႂ်ႈၶူင်းလႄႈ ၸုမ်းၽူႈပွင် ၵၢၼ်တီႈလုမ်း ဢိူင်ႇၸေႊသႅင် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈ  ထႅမ်ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ၊ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ဢၢႆႇတႂ်ႈ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ ၶႅပ်းတိၼ်၊ သွၵ်းတိၼ်၊ သိူဝ်ႈ၊ ၵူၼ်၊ ထူင်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် TYO လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႆႈ ၵွင်ႉသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း မိူင်းမၢဝ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ်၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလဵင်ႉလူလုမ်းလႃး၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇသေ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/02/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် တီႈလုမ်းဢိူင်ႇ ၸေႊသႅင် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢႃယု 90 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း