Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် 20 ပၢႆ ယွၼ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းမီး VPN  

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် 20 ပၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၼႂ်းၾူၼ်းၸႂ်ႉဝႆႉ VPN ၼႆသေ ၺႃးတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈ ၵေႃႉလႂ် 2 သႅၼ်ပျႃး။

ဝၼ်းတီႈ 13/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၾူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈ ၼႃႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း (သူၺ်ႇလမိၼ်ႉ) ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး (ၸေႈၼႃး) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁၼ်မႅၼ်ႈၼႂ်းၾူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မီးဝႆႉ VPN သေ ၺႃးတီႉၺွပ်း 20 ပၢႆ ၺႃးမႂ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 2 သႅၼ်ပျႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈဢေႃႈ တူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၼႂ်း ၾူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵၢပ်းၵၢႆႇၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸိုင် ၶဝ်တေၸႅတ်ႈ VPN ၼႂ်းၾူၼ်း။ ထူပ်းႁၼ် 20 ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ် 2 သႅၼ်ပျႃးၶႃႈ။ ၸိူဝ်းမီးၶႅပ်းႁၢင်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တူၺ်းၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၶဝ်တီႉၺွပ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၺႃးၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၾူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ VPN တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တိုၵ်ႉတႄႇႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တႄႇမႃး မိူဝ်ႈၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉဢေႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၶဝ်ၸႅတ်ႈၼိုင်ႈတီႈ ၸႅတ်ႈၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉမႃး။ ၶႃႈတႄႉ ပေႃးတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၸိုင် မွတ်ႇပႅတ်ႈ VPN ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေ ပေႃးၽႅဝ်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလူတ်ႇ VPN ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈၽေးသင်ၶႃႈယဝ်ႉ တေၵႂႃႇမႃးတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉသတိၵၼ်ၵႂႃႇမႃးသေၵမ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၾူၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ မူၵ်ႉဢူး တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႇ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးႁၼ်မႅၼ်ႈ ၼႂ်းၾူၼ်းမီး VPN ၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၸႅတ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ၺႃးမႂ်ငိုၼ်းၵေႃႈ မီးမႃးလႂ်ၵေႃႉယဝ်ႉ – ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉ VPN ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလဵၼ်ႈ FACEBOOK ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ် ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်း My Space Myanmar ႁႂ်ႈလဵၼ်ႈတႅၼ်း ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉဝႃႈ တႄႇလူတ်ႇဢဝ်လႆႈတီႈ Google play Store လႆႈယဝ်ႉ။

တႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ App – My Space Myanmar ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉဢဝ် ၸွမ်ႁၢၼ် လူႇမုၼ်ႇ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၊ မွၵ်ႇဢဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးသၢႆႈ မိူင်းၶႄႇ မႃးႁူမ်ႈၸွမ်းသေ တင်ႈၶွမ်ႊမတီႊဝႆႉ။ ၵေႃႉၶူင်ဢႅပ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၺၢၼ်ႇမဵဝ်းထၢႆႉ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မေႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4 ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉ မီးၵူၼ်းလူတ်ႇၸႂ်ႉမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း