Saturday, June 22, 2024

သုၼ် CI တေၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵတ်း တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ  

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ သုၼ် CI ဢၼ်ႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ၽတ်ႉသပွတ်ႇ (သီၶဵဝ်) ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း 8 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တေၶၢႆႉၵႂႃႇပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ်တီႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/06/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ သုၼ် CI တင်း 8 ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ – တီႈၸႄႈ တွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း၊ သမုတ်ႇပရႃးၵၢၼ်း၊ ၶျူၼ်းပူႊရီႊ၊ ပထုမ်းထႃးၼီး၊ သူႇရၢတ်ႉထႃးၼီး၊ ၵဵင်းမႂ်ႇ၊ ၼၶွၼ်းသဝၼ်လႄႈ သူင်ၶလႃ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းတေပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈတင်းမူတ်းသေ တေၶၢႆႉၵႂႃႇပိုတ်ႇတီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ တီႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သုၼ်ၶေႃႈမုလ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (MIC) ဢၼ်ယူႇတီႈ မုလ်ၼိထိမႅပ်ႇ (MAP) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 07/06/2024 ဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ တၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင် ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈမီးပၢင်ၵုမ်လူင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၽၢၼ်ႇတင်း VDO (Video Conference) တွၼ်ႈတႃႇ တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆသေ လႆႈမီးၶေႃႈ တူၵ်းလူင် ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တေၶၢႆႉသုၼ် CI ၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈ ၼႃးလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉယူႇတီႈၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ တီႈလဵဝ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်ၵၼ် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းသုၼ် CI မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 03/10/2023 ၼၼ်ႉသေ လႆႈပိုတ်ႇသုၼ် CI မႃး တင်းမူတ်း 8 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သုၼ် CI ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈ ၵိုတ်းပႅတ်ႈသေ ၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈလဵဝ် တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း